Cv

Forskningsområder:

  • Sproget i de nye medier
  • Unges sprog
  • Generationssprog
  • Bandeord og aggressiv sprogbrug
  • Sproget i medierne

Ansættelser:

2016-:

Postdoc ved Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

2013-2016:

Adjunkt i dansk sprog ved Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation.

2013-2015:

Postdoc ved Dansk Sprognævn med projektet "R de nye medier 1 trusl mod skriftsprågd? Nye mediers påvirkning af det konventionelle skriftsprog". Finansieret af Kulturministeriets Forskningspulje.

2012-2013:

Ekstern lektor ved Roskilde Universitet, Institut for Kultur & Identitet, Afdeling for Dansk

2008-2012:   

Forsker ved Dansk Sprognævn

2011-...:

Censor på korrekturlæseruddannelsen ved Aros Kurser

2010-…:

Censor i dansk sprog ved universiteterne

2010-2014:  

Censor i dansk ved lærerseminarierne

2006- …:

Censor i sprogpsykologi og audiologopædi ved universiteterne

2005- 2008:

Informationsmedarbejder i Dansk Sprognævn

2003-2004:         

Videnskabelig medarbejder i Dansk Sprognævn

2001-2002:

Forskningsassistent i Dansk Sprognævn

2000-2002:         

Forskningsassistent på Københavns Universitet, Institut for Nordisk

2000:

Ekstern lektor på Københavns Universitet, Institut for Nordisk

1999-2001:   

Undervisningsassistent på Aarhus Universitet, Institut for Nordisk

Uddannelse:

2009:           

Ph.d. med afhandlingen Generationssprog i mundtlig interaktion. En sociolingvistisk undersøgelse af generationsspecifikke sproglige og interaktionelle træk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Københavns Universitet.

1999:

 

Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi

.

 

okay – jeg forstår ikke, hvad du mener". Tilbagemeldingsenkeltord