Bøger og artikler

2017:

 

Marianne Rathje (accepted): “Swearing in Danish Children’s Television Series”, Kristy Beers Fägersten & Karyn Stapleton (eds.): Advances in Swearing: New languages, new contexts, John Benjamins, Amsterdam

 

Marianne Rathje & Bettina Thorarinsson (2017): ”Groft sprog i tv-serier for børn”, i: Mål & Mæle, vol. 37, no. 3.

 

2016:

 

Marianne Rathje (2016): ”Du staver af lort til selv”. Sprognormer i debatforummet

Nationen”, RASK – International Journal of Language and Communication, 44, s. 75-107

 

Alexandra Holsting, Jacob Mey & Marianne Rathje (eds.) (2016): RASK – International Journal of Language and Communication, 44 – Sprogbrug i nye medier

 

Margrethe Heidemann Andersen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen, Marianne Rathje (eds.) (2016): NyS 50

 

 

 

 

Marianne Rathje (2015): ”Ska det vær nu?: Verbale kortformer i regulerede og ikke-regulerede genrer” , i: Danske Studier 2015. Tidsskrift for dansk sprog, litteratur og folkeminder, s. 34-55.

 

Margrethe Heidemann Andersen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen, Marianne Rathje (eds.) (2015): NyS 49

 

Margrethe Heidemann Andersen, Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Thomas Wiben Jensen, Marianne Rathje (eds.) (2015): NyS 48 – Sprogtilegnelse

 

Alexandra Holsting, Jacob Mey & Marianne Rathje (eds.) (2015): RASK – International Journal of Language and Communication, 43

 

Alexandra Holsting, Jacob Mey & Marianne Rathje (eds.) (2015): RASK – International Journal of Language and Communication, 42

 

Marianne Rathje (2015): ”Tal med børnene om hvilke ord det er de bruger”, i: Tidsskriftet 0-14, nr. 4, December, Pædagogisk Forum, 85-87.

2015:

Marianne Rathje (red.) (2015): Nye medier. Sprogbrug, data og metode, Sprognævnets konferenceserie 4, Dansk Sprognævn, København.

Marianne Rathje (red.) (2015): "Forord", i: Nye medier. Sprogbrug, data og metode, Sprognævnets konferenceserie 4, Dansk Sprognævn, København, s. 7-9.

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Janus Mortensen, Marianne Rathje, Jørgen Schack, Jann Scheuer (red.) (2015): NyS 47

2014:

 

Anna Kristiansen og Marianne Rathje (2014): ""Det kommer an på hvilken stavefejl det er”. Unges holdninger til stavefejl i nye medier", i: NyS 46 - Sprogbrug i nye medier, s. 103-131.

Marianne Rathje (2014): "Forord", i: NyS 46 - Sprogbrug i nye medier, s. 7-9.

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Janus Mortensen, Marianne Rathje, Jørgen Schack, Jann Scheuer (red.) (2014): NyS 46 - Sprogbrug i nye medier

Marianne Rathje (red.) (2014): Swearing in the Nordic Countries, Dansk Sprognævns konferenceserie 2, Dansk Sprognævn, København

Marianne Rathje (2014): "Attitudes to Danish swearwords and abusive terms in two generations", i: Marianne Rathje (red.): Swearing in the Nordic Countries, Dansk Sprognævns konferenceserie 2, Dansk Sprognævn, København, s. 37-61.

Marianne Rathje (2014): "Swearing in the speech of young girls, middle-aged women and elderly ladies", i: Helga Kotthoff & Christine Mertzlufft (Hrsg.): Jugendsprachen. Stilisierungen, Identitäten, mediale Ressourcen, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 347-372

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Janus Mortensen, Marianne Rathje, Jørgen Schack, Jann Scheuer (red.) (2014): NyS 45

2013:

Marianne Rathje (2013): "Dropper lige subjektet. Subjektellipser i kommentarfeltet på ekstrabladet.dk", i: S. Borchmann, I. Schoonderbeek Hansen, T. Thode Hougaard, O. Togeby & P. Widell (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet, s. 399-414.

Marianne Rathje (2013): "sku alligevel ha købt penis forlænger creme :-). Afvigelser fra retskrivningsnormen i kommentarfeltet på ekstrabladet.dk", i:  I. Schoonderbeek Hansen, T. Thode Hougaard & P. Widell (red.): 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, s. 333-354.

Marianne Rathje og Ole Ravnholt (2013): "NoSSinK - Nordisk Sprog og Sprogforståelse i de nye Kommunikationsmedier. En netværks- og projektpræsentation", i:  I. Schoonderbeek Hansen, T. Thode Hougaard & P. Widell (red.): 14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, s. 355-372.

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Marianne Rathje, Jørgen Schack, Jann Scheuer (red.): NyS 44 - Sproglig normering

2012:

Marianne Rathje, Simon Lange & Anna Kristiansen (2012): "På beløbet eller lige på?", i: Nyt fra Sprognævnet, 2012/4, s. 1-8.

Marianne Rathje: "Sex i sproget", i: Sprog og sex, Modersmål-Selskabets Årbog 2012, s. 89-102.

Marianne Rathje (2012): ”Luder og laban. De grimmeste ord i to generationer", i:Nyt fra Sprognævnet, 2012/2, s. 1-8.

Marianne Rathje & Daisy S. Grann (2012): "Jeg bander fandme ikke!", i: Spindet - Sprogpsykologisk Information og Debat, nr. 1/2012, s. 44-48.

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2012): NyS 42 - Dansk talesprog

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.): NyS 43

2011:

Marianne Rathje (2011): ”Fuck,fandme og for pokker. Danske bandeord i tre generationers talesprog.”, i: Språk och stil 21, s. 81-109.

Marianne Rathje (2011): "Hænger vi fast i vores generationssprog?", i: Studier i Nordisk 2008-2009, s. 175-207.

Marianne Rathje & Daisy S. Grann (2011): ”Unge og gamle holdninger til bandeord", i: Nyt fra Sprognævnet, 2011/4, s. 1-10.

Marianne Rathje (2011): “Quotations and quotatives in the speech of three Danish generations”, i: F. Gregersen, J. Parrot & P. Quist: Language Variation – European perspectives III: Selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 5), Copenhagen, June 2009, Studies in Language Variation 7, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, p. 71-82.

Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen, Niels Møller Nielsen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2011): NyS 40.

Tanya Karoli Christensen, Jan Heegård, Torben Juel Jensen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2011): NyS 41.

Marianne Rathje (2011): "Stigma og sprog", i: P. Vendsborg m.fl.(red.): Dømt på forhånd - om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom, PsykiatriFondens Forlag, s. 37-45.

2010:

Marianne Rathje (2010): ”Spalteplads til bandeord”, i: Nyt fra Sprognævnet, 2010/3, s. 5-12.

Marianne Rathje (2010): Generationssprog, Dansk Sprognævns skrifter 43, København.

Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen, Niels Møller Nielsen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2010): NyS 38.

Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen, Niels Møller Nielsen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2010): NyS 39.

2009:

Marianne Rathje (2009): ”Definition af citat i talesprog”, i: NyS 37, s. 125-155.

Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen, Niels Møller Nielsen, Nicolai Pharao, Marianne Rathje, Jann Scheuer (red.) (2009): NyS 37.

Marianne Rathje (2009): ”Sådan oplever de unge bandeord”, i: Mål & Mæle, 2009/4, s. 5-11.

Marianne Rathje: "Generationssprog - brugsmæssige og samtalepartnerafhængige træk", I: I. Schoonderbeek Hansen & P. Widell (red.): 12. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet, 9.-10. oktober 2008. Århus 2009, s. 247-260.

Marianne Rathje (2009): ”Bandeord for de mindste”, i: Nyt fra Sprognævnet, 2009/4, s. 39-45.

Marianne Rathje (2009): ”Børn og unges sprog – sprog i tre generationer”, i: Dansk. Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, s. 27-31.

Marianne Rathje (2009): "Og sådan noget", i: Nyt fra Sprognævnet, 2009/1, s. 1-7.

Marianne Rathje (2009): Anmeldelse af J. Normann Jørgensen og P. Quist: Unges sprog, i: Danske Studier 2009, s.192-196. 

2008:

Marianne Rathje (2008): "Generationssprog – myte eller virkelighed?", i: Nyt fra Sprognævnet, 4/2008, s. 1-6.

Marianne Rathje (2008): Generationssprog i mundtlig interaktion. En sociolingvistisk undersøgelse af generationsspecifikke sproglige og interaktionelle træk i tre generationers talesprog, ph.d.-afhandling indleveret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen (2008): "Siger danskerne et fancy eller et fancyt bælte? Tilpasning af importord i dansk talesprog", i: Pia Jarvad og Helge Sandøy (red.): Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning, Novus Forlag, Oslo, s. 103-127

2007:

Marianne Rathje (2007): "Så stod jeg bare der: Øh, citathyppighed og citatmarkering i tre generationer?!", i: Vibeke Sandersen & Jørgen Schack (red.): Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter, Dansk Sprognævns skrifter 40, København, s. 74-92.

Marianne Rathje (2007): "Fra bowling til blind date. Engelske lån i tre generationers talesprog", i: M. Heidemann Andersen, J. Nørby Jensen, M. Rathje og J. Schack (red.): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen, Dansk Sprognævns skrifter 39, København, s. 175-189.

Marianne Rathje (2007): "Bruger unge flere engelske lån end andre generationer?", i: Nyt fra Sprognævnet, 4/2007, s. 1-6.

Marianne Rathje (2007): "Unges og ældres misforståelser", i: Spindet - sprogpsykologisk information og debat, 7. årgang, nr. 2, s. 5-8.

Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen Nørby Jensen, Marianne Rathje og Jørgen Schack (red.) (2007): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen, Dansk Sprognævns skrifter 39, København.

Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje (2007): "Sproget.dk – indgangen til det danske sprog", i: Nyt fra Sprognævnet, 3/2007, s. 1-6.

2006:

Anita Ågerup Jervelund, Marianne Rathje & Jørgen Schack (red.) (2006): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen, Dansk Sprognævns skrifter 36, Dansk Sprognævn, København

Marianne Rathje (2006): "Og sådan noget – et ungdomssprogligt fyldudtryk?", i: Anita Ågerup Jervelund, Marianne Rathje & Jørgen Schack (red.): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen, Dansk Sprognævns skrifter 36, Dansk Sprognævn, København, s. 145-159

Marianne Rathje (2006): "Hvordan udtales weekend i dag?", i: Jørgen Nørby Jensen, Ole Ravnholt og Jørgen Schack (red.): Ordet fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen, Dansk Sprognævns skrifter 37, Dansk Sprognævn, København, s. 169-176

2005:

Marianne Rathje (2005): "Forstår generationerne hinanden?", i: Jesper Hermann, Charlotte Nielsen & Maarja Siiner (red.): På sporet af sprogpsykologi. Ti artikler om sproglighedens psykologi, Forlaget Frydenlund, København, s. 63-79

Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen (2005): "Fuck, sgu og søreme. Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer", i: Nyt fra Sprognævnet, 2005/2, s. 4-10

2004:

Marianne Rathje og Linda Svenstrup (red.) (2004): Sprogpsykologi. Udvalgte kerneemner, Museum Tusculanums Forlag, København

Marianne Rathje (2004): "Misforståelser og ikkeforståelser i tre generationer", i: Marianne Rathje og Linda Svenstrup (red.): Sprogpsykologi. Udvalgte kerneemner, Museum Tusculanums Forlag, København, s. 95-112

Marianne Rathje og Rikke Buch Nielsen (2004): "Citatbrug i tre generationer", i: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen, Wessel og Huitfeldt, Århus, s. 207-217

Marianne Rathje (2004): "Miskommunikation. Unges og ældres misforståelser", i: XCOM. Magasinet for kommunikation og sprog, november/2004, s. 6-7

2003:

Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje (2003): Rigtig kort. Anbefalede forkortelser, Dansk Sprognævns skrifter 30, Gyldendal, København

Marianne Rathje og Jørgen Nørby Jensen (2003): "Rigtigt kort", i: Nyt fra Sprognævnet,2003/4, s. 3-6

2002:

Marianne Rathje & Ole Ravnholt (2002): "R tjat å sms 1 trusl mod skriftsprågd?", i: Nyt fra Sprognævnet 2002/2, s.1-8

2001:

Marianne Rathje (2001): "Forståsignaler og dækningsløse forståsignaler", i: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus, s. 279-288

Marianne Rathje (2001): "Eksponere og overeksponere", i: Nyt fra Sprognævnet 2001/3, s. 37-41

Marianne Rathje (2001): "Weekend", i: Henrik Galberg Jacobsen og Jørgen Schack (red.): Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001, Dansk Sprognævns skrifter 31, København, s. 191-194

1999:

Marianne Rathje (1999): "Tilbagekanaliseringssmåord som forstå-signaler", i: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus, s. 311-320

1997:

Marianne Rathje & Rikke Buch Nielsen (1997): "Citater i ungdomssprog", i: Mette Kunøe og Peter Widell (udg.): 6. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus, s. 214-225